Immunforsvar

Immunforsvaret kan styrkes med zoneterapi hos din zoneterapeut

Immunforsvaret

Dit immunforsvar kan hjælpes på rette spor og styrkes med zoneterapi behandling.
Ved få behandlinger med zoneterapi opnås en meget positiv ændring.

Zoneterapi er en meget effektfuld, når immunforsvaret skal genoprettes, styrkes og vedligeholdes.
3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.

Er symptomerne opstået over en længere periode eller er de tilbagevendende, vil det være nødvendigt med 2-6 opfølgende zoneterapi behandlinger, til immunforsvaret har opnået sin optimale balance.

Børn og voksne, som er plaget det meste af efteråret og vinteren igennem med tilbagevendende sygdomsforløb, vil have gavn af regelmæssig zoneterapi behandling gennem hele perioden.

For nogen husker immunforsvaret for godt og reagerer hurtigt med

  • Træthed, vedvarende

Immunforsvaret er den funktion i vores krop, som hjælper os med at bekæmpe infektioner forårsaget af bakterier og virus. Immunforsvaret er forskelligt fra person til person og afhænger af, hvilke udfordringer kroppen har mødt. Immunforsvaret består af en slags ”huskeceller”, som bærer på information om de forskellige bakterier og virus. Vores immunforsvar er klar til at reagere når som helst mod uønsket indtrængen.
Immunforsvaret virker mod næsten alt, som er ”fremmed” for kroppen, og skelner ikke mellem forskellige sygdomsfremkaldende organismer. En del af immunforsvaret reagerer mod næsten alle fremmede organismer, der kommer ind i kroppen. Det er også den del af immunforsvaret, som husker, hvordan fremmede organismer ser ud, når de først er mødt en gang. Opstår der f.eks. et hul i huden, vil kroppen søge at holde det rent. Er såret kun en hudafskrabning, vil der være meget lidt blod, men megen væske for at rense og holde urenheder væk fra hudafskrabningen. Der vil dannes en tynd sårskorpe. Helingsperioden vil være forholdsvis kort og uden det store ressourceforbrug. På samme måde afviser immunforsvaret dagligt almindelige udfordringer, uden det store ressourceforbrug.

Er hullet i huden dybere og mere omfattende, vil det bløde kraftigere og væske bagefter for at rense og holde urenheder væk. Der vil dannes en kraftigere sårskorpe. Helingsperioden vil være længere og med stort ressourceforbrug. På samme måde vil immunforsvaret arbejde kraftigere for afvise mere alvorlige udfordringer, med et større ressourceforbrug og dermed en oplevelse af manglende energi.
Efterhånden vil såret hele, men der er stadig noget sårskorpe tilbage. Så piller vi ved sårskorpen, blot for at opdage at såret endnu ikke er helet. Der mangler stadig lidt der, hvor såret har været dybest.
Det samme gør sig gældende, når immunforsvaret har arbejdet og vi egentlig har følelsen af at være fuldt restitueret. Så har immunforsvaret stadig brug for yderligere “genopladning” og indtil immunforsvaret er fuldt “genopladet”, er vi stadig sårbare overfor udefra kommende udfordringer, tidligere symptomer kan vende tilbage og vi kan nemmere få tilbagefald. I det stadie kan man godt have en følelse af at mangle den sidste lille portion energi. Derfor er det nødvendigt med en restitutionsperiode på 2-3 uger, hvor mådehold med aktiviter og passende hvile er de absolut vigtigste ingredienser for at immunforsvaret kan restituere helt.

For at opnå bedring og være sikker på en vedvarende bedring, hvor immunforsvaret selv er i stand til at huske og dermed opretholde den rette balance, er det nødvendigt med et længere forløb over tid med zoneterapi behandlinger.

 

Scroll to Top