Allergi

Allergi kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Allergier og høfeber

Zoneterapi er meget effektfuld til behandling af allergi og høfeber.
3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.

Herefter øges behandlingsintervallet gradvist i takt med opnået bedring til ca. 30 dage mellem zoneterapi behandlingerne.
Det er svært at være præcis med antal behandlinger.

Når symptomerne er tilbagevendende eller opstået over en længere periode, vil det være nødvendigt med 4-7 opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance.
Det er et behandlingsforløb i en tæt dialog mellem behandler og klient.
Zoneterapi behandling for pollenallergi vil strække sig over hele pollensæsonen.

Vi behandler børn og voksne med zoneterapi mod allergi og med meget positive resultater. Allergi og diverse former for høfeber er hyppigere symptomer i det moderne samfund. Allergi og høfeber er kroppens reaktion på stress over længere tid. Symptomer ved allergi:

Eksem – Udslæt – Høfeber – Kløe – Tør hud

Zoneterapi behandling ved allergier og høfeber

I forbindelse med pollenallergi er det en fordel at starte behandlingsforløbet forud for pollen sæsonen, for at kroppen kan komme i tilpas balance.

I takt med bedring kan medicin forbruget reduceres gradvist over tid.
Mange klienter kan reducere deres medicinforbrug i forbindelse med zoneterapi behandling.
Flere har endda slet ikke har haft brug for deres medicin i flere pollen sæsoner i træk, hvor der har været noteret høje pollenværdier.
Et længere behandlings forløb er nødvendigt, for at kroppen kan vende sig til et reduceret indtag af den ellers nødvendige medicin.
For at opnå en optimal effekt af zoneterapi behandlingen, er det en fordel at påbegynde et nyt zoneterapi behandlingsforløb en måned før den nye pollensæson sæson, for at kroppen bliver på rette spor.

Scroll to Top