Astma

Astma kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Normal bronchiole

Normal bronchiole

Astmatisk bronchioole

Astmatisk bronchiole

Astma – Astmatisk bronchitis

Zoneterapi er meget effektfuld til behandling af astma og astmatisk bronchitis.

3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.
Herefter øges behandlingsintervallet gradvist i takt med opnået bedring til ca. 30 dage mellem zoneterapi behandlingerne.
Det er svært at være præcis med antal behandlinger.

Er symptomerne tilbagevendende eller opstået over en længere periode, vil det være nødvendigt med 4-7 opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance.

Ved astma er det den glattemuskulatur, der omkranser bronchierne, som spænder uhensigtsmæssigt og derved begrænser ilt indtaget. Zoneterapi behandlingen vil afspænde den glattemuskulatur, som omkranser bronchierne. Når den glattemuskulatur er afspændt vil der være mulighed for bedre miljø i bronchierene og bedre iltoptagelse. Udover den glattemuskulatur, vil også de skeletmuskler, som hjælper til ved vejrtrækning blive afspændt.

Sekret ved astmatisk bronchitis

Sekret ved astmatisk bronchitis

Ved astmatisk bronchitis har man astma og har sideløbende fået brochitis.
Ved astmatisk bronchitis skal både astma og slimen/betændelsestilstanden i bronchierne elimineres.

Lungens infrastruktur

Lungens infrastruktur
Blodkar og bronchioler

Lunge/Bronchie opbygning

I forbindelse med zoneterapi behandling af astma, er et længere behandlings forløb nødvendigt. Dette skyldes fysiske omstændigheder.
Bronchie “træet” er  omgivet af glatmuskulatur, som skal afspændes. Derudover er lungerne opdelt i sektioner,som arbejder sammen og alligevel uafhængigt af hinanden. Der er 3 sektioner i højre lunge med hver 3 undersektioner og 2 sektioner i venstre lunge med hver 4 undersektioner. Venstre lunge er lidt mindre for at gøre plads til hjertet. Det er nødvendigt at alle sektioner fungerer optimalt før at symptomerne forsvinder.

Zoneterapi – astma medicin

I takt med bedring kan medicin forbruget reduceres gradvist over tid. For næsten ikke længere være nødvendigt. Det er svært at være præcis med antal behandlinger. Det vil være et behandlingsforløb i en tæt dialog mellem behandler og klient.
Det kan være en fordel at forsætte med zoneterapi behandling, som et vedligeholdelses forløb, hvor vi regulerer behandlingsintervallet efter behov.

Scroll to Top