Zoneterapi behandling

Zoneterapi behandling hos din zoneterapeut

Zoneterapi behandlingsforløb – reflekszoner og triggerpunkter

Zoneterapi i oldtidens Ægypten

Zoneterapi i oldtidens Ægypten

Selve zoneterapi behandlingen tager ca.35 – 45 min.. På den tid vil vi trykke os frem til de ømme reflekszoner på foden. Reflekszonerne på foden masseres/ trykkes på til de ikke er ømme længere. De gentagne tryk på reflekszonerne, stimulerer kroppens egne ressourcer til selvregulering. Sideløbende hermed indtegnes “fundene” på elektronisk-journal. Vi vil således afslutningsvis have fuldt overblik over muskelspændingerne i kroppen og vide, hvorledes der skal sættes ind – både fra klient- og behandlersiden. Journalen bruges ved hver behandling til at indtegne ændringer/bedring.
Efter selve zoneterapi behandlingen, benytter vi kroppens muskeltriggerpunkter til yderligere afspænding af muskulaturen.

Zoneterapi behandling – opstart

For at opretholde den positive effekt efter 1. behandling, er intervallet kort mellem de første behandlinger; 4-5 dage. Dette skyldes, at virkningen af zoneterapi behandlingen holder sig på sit optimale i 3-5 dage for herefter gradvist at aftage. Naturligvis er der forskel fra person til person, hvorfor vi fra behandling til behandling vurderer, hvor langt intervallet bør være. Reaktionerne på behandlingen vil variere meget individuelt afhængigt af den enkeltes udgangspunkt.

Zoneterapi behandling – restitution

Gradvist øges behandlings intervallet til 7-12 dage i takt at symptomerne bliver svagere, ømheden på reflekszonerne aftager og kroppen restituerer. Symptomerne vil være mindre kraftige og har man haft nedsat bevægelse, vil denne nu være øget, og det er nu tilrådeligt at opstarte lettere træning.
Strækøvelser, let motion – i form af eks. gang eller svømning – vil efterhånden kunne strække sig til fuld motion eller 100% sportsudøvelse. Det optimale er at fortsætte, når først vedligeholdelsesfasen er nået.

Zoneterapi behandling – vedligeholdelse

På samme måde, som bilen sendes til 15.000 km. eftersyn, uagtet at den intet fejler, bør vores krop ligeledes efterses. På bilen renses rørene og olien skiftes . Vores krop er ligesom en motor, der udsættes for forskellige typer af brændstof og belastning, og via zoneterapi frigøres kroppen for den oparbejdede øgede spænding, hvorved et øget velvære opnåes.

Scroll to Top