Hud

Eksem - Udslæt kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Eksem – Psoreasis – Udslæt – Kløe

Hud problemer, som kløe, eksem, udslæt og psoreasis, som er opstået mindre end 2-4 uger tilbage, kræver ca 3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode og vil reducere symptomerne kraftigt.
De første 2-3 zoneterapi behandlinger ligger forholdsvis tæt med max. 7 dages mellemrum. Herefter øges behandlingsintervallet i forhold til symptomernes tydelighed og hvor hurtigt ømheden på reflekszonerne aftager.
For at opnå et vedvarende positivt resultat af behandlingen med reflekszoneterapi, er det nødvendigt at justere aktivitets niveauet efter kroppens signaler.

Længere varende – gentagne – kroniske symptomer

Er symptomerne tilbagevendende eller opstået over en længere periode, vil det være nødvendigt med opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance og musklerne har opnået sit optimale styrke niveau.
Symptomer over længere tid vil influere på kroppens opfattelse af egen balance og påvirke kropsfunktioner, kropsholdning. Symptomer vil blive tydeligere og flere mindre symptomer kan støde til.

Når der er ubalance i immunforsvaret kan kroppen overreagere med bl.a. kløe, forskellige former for udslæt, eksem, psoreasis og evt. blærer.
Huden forhindrer uønsket indtrængen i kroppen og beskytter mod ydre påvirkning og er på den måde vor første bastion i immunforsvaret.

Under huden ligger et tyndt lag muskelvæv, som er uden for viljens kontrol. Vi kan se at musklerne er aktive, når vi får gåsehud eller hårene rejser sig på kroppen. Der er ikke defineret reflekszoner for dette muskelvæv. Men muskelvævet er styret af centralnervesystemet og bliver påvirket af de underliggende tværstribede muskler i området.
Det er ændringer i grundspændingen i dette tynde muskellag og i de underliggende tværstribedemuskler, som influerer på hudens tilstand.

For at opnå et vedvarende positivt resultat af behandlingen med reflekszoneterapi, vil behandlingsforløbet strække sig over tid, fordi følgende punkter kræver tid:

  • Musklen/musklerne skal afspændes og opretholde normal anatomisk hvilelængde.
  • Musklen/musklerne skal under behandlingsforløbet “genoptrænes” i normalfunktionsområdet for at genvinde sin styrke. Videnskabelige resultater viser at det tager ca 8-12 uger før der er en målbar styrkefremgang. Der vil dog undervejs kunne mærkes gradvis fremskridt.
  • Hjernen skal “indkode” og opretholde den “nye” tilstand af kroppens opfattelse af egen balance. Det tager ca 8-12 uger at indkode og opretholde den nye ændring i musklens anatomiske hvilelængde og kroppens af opfattelse af egen balance.

bagsværd,charlottenlund,gentofte,hellerup,holte,københavn,ordrup,søborg,virum

Scroll to Top