Hovedpine

Spændingshovedpine,nakkespænding kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Splenius capitis smerteområde

Splenius capitis smerteområde

Sternocleidomastoideus smerteområde

Sternocleidomastoideus smerteområde

Nakkespænding – Spændingshovedpine – Hovedpine

Hovedpine, nakkespænding og spændingshovedpine kan behandles med zoneterapi. Symptomer som er opstået mindre end 2-4 uger tilbage, kræver ca 3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode og vil reducere symptomerne kraftigt.
De første 2-3 zoneterapi behandlinger ligger forholdsvis tæt med max. 7 dages mellemrum. Herefter øges behandlingsintervallet i forhold til symptomernes tydelighed og hvor hurtigt ømheden på reflekszonerne aftager.
For at opnå et vedvarende positivt resultat af behandlingen med reflekszoneterapi, er det nødvendigt at justere aktivitets niveauet efter kroppens signaler.

Længere varende – gentagne – kroniske symptomer

Er symptomerne tilbagevendende eller opstået over en længere periode, vil det være nødvendigt med opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance og musklerne har opnået sit optimale styrke niveau.
Symptomer over længere tid vil influere på kroppens opfattelse af egen balance og påvirke kropsfunktioner, kropsholdning. Symptomer vil blive tydeligere og flere mindre symptomer kan støde til.

Den fysiske årsag til hovedpine er øget muskelspænding i musklerne, som kommer fra skulder og ryg og fæster på kraniet. Graden af hovedpine og andre symptomer afhænger af hvor voldsom den øgede muskelspænding er og hvor mange muskler, som er involverede.

Trapezius superior smerteområde

Smerteområde

Splenius cervicis smerteområde

Semispinalis capitis smerteområde

Semispinalis capitis smerteområde

Temporalis smerteområde

Temporalis smerteområde

Smerteområde

Rectus capitis posterior Obliquus capitis Smerteområde

Den øgede muskelspænding i de enkelte muskler kan udover hovedpine og forskellige former for migræne påvirke kroppen forskelligt:

Den øgede muskelspænding i følgende muskler vil udover hovedpine påvirke slimhinderne, så der nemmere opstår

Symptomer, som ofte vil være tilbagevendende i sæsonen.

For at opnå et vedvarende positivt resultat af behandlingen med reflekszoneterapi, vil behandlingsforløbet strække sig over tid, fordi følgende punkter kræver tid:

  • Musklen/musklerne skal afspændes og opretholde normal anatomisk hvilelængde.
  • Musklen/musklerne skal under behandlingsforløbet “genoptrænes” i normalfunktionsområdet for at genvinde sin styrke. Videnskabelige resultater viser at det tager ca 8-12 uger før der er en målbar styrkefremgang. Der vil dog undervejs kunne mærkes gradvis fremskridt.
  • Hjernen skal “indkode” og opretholde den “nye” tilstand af kroppens opfattelse af egen balance. Det tager ca 8-12 uger at indkode og opretholde den nye ændring i musklens anatomiske hvilelængde og kroppens af opfattelse af egen balance.
Scroll to Top