Piskesmæld

Whiplash kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Sternocleidomastoideus smerteområde

Sternocleidomastoideus smerteområde

Multifidi cervicis smerteområde

Multifidi cervicis smerteområde

Piskesmæld – whiplash

Piskesmæld/whiplash kan behandles med zoneterapi.

Zoneterapi behandlingen vil løsne de opståede muskelspændinger i nakke– og skuldermuskler og symptomerne vil gradvist aftage.

Zoneterapi er meget effektfuld til behandling af Piskesmæld/whiplash.
3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.

 

 

Smerteområde

Smerteområde

Sternocleidomastoideus smerteområde

Sternocleidomastoideus smerteområde

Efter et piskesmæld/whiplash vil symptomerne være tilbagevendende og med tiden blive mere tydelige. Det vil være nødvendigt med yderligere 3-7 opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance og musklerne har opnået deres optimale styrke niveau. I takt med bedring øges behandlingsintervallet til 30 dage.

Piskesmæld/whiplash er en voldsom oplevelse for kroppen og den kraftige påvirkning af kroppen, ændrer på den grundlæggende muskulære spænding med en palet af symptomer, som følge heraf.

Den fysiske årsag til symptomerne efter piskesmæld/whiplash er øget muskelspænding i musklerne, som kommer fra skulder og ryg og fæster på kraniet.

Denne omfattende ændring i kroppens muskulære spænding, vil udover varierende smerte niveau, påvirke kroppens funktioner og dræne kroppen for energi.

Der vil altid være flere muskler, som er årsag til symptomerne. Musklerne vil indvirke på hinanden og på den måde gøre opgaven kompliceret og ofte vanskelig at løse på kort tid. Symptomerne kan være mangfoldige:

Svimmelhed Slørret syn Lysfølsom Nedsat hørelse
Træthed Øresusen Nakkestivhed  Migræne

Muskelspændinger efter et piskesmæld/whiplash kræver et længere behandlingsforløb, fordi muskelspændingerne er så voldsomme og intense.
Den øgede muskelspænding vil udover hovedpine og forskellige former for migræne påvirke kroppen forskelligt:

Semispinalis cervicissmerteområde

Semispinalis cervicis
smerteområde

Splenius capitis smerteområde

Splenius capitis smerteområde

Smerteområde

Smerteområde

Levator scapulae smerteområde

Levator scapulae smerteområde

Trapezius superior smerteområde

Zoneterapi behandling afspænder muskulaturen. Reduceret smerteniveau og en øget energifornemmelse vil være de første signaler på at zoneterapien er begyndt at virke.
Det er svært at være præcis med antal behandlinger. Det vil være et behandlingsforløb i en tæt dialog mellem behandler og klient.
Ved en regelmæssig behandling med zoneterapi vil smerterne og øvrige symptomer gradvis aftage over tid.

Scroll to Top