Golfarm

Golfalbue,Tennisalbue kan behandles med zoneterapi hos din zoneterapeut

Pectoralis major sternalis smerteområde

Pectoralis major sternalis smerteområde

Triceps brachii smerteområde

Triceps brachii smerteområde

Golfalbue

Ved en golfalbue er symptomerne typisk på inderside af albuen mens ved en tennisalbue og museskade er symptomerne typisk på yderside af albuen. Zoneterapi er meget effektfuld til behandling af symptomer i albuen.

Zoneterapi behandlingen vil løsne muskelspændinger i skuldermusklerne og de muskler, som hæfter på albueleddet. Dermed vil smerten reduceres i albueleddet og du vil opnå øget bevægelighed.
3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.

Er symptomerne tilbagevendende eller opstået over en længere periode, vil det være nødvendigt med opfølgende zoneterapi behandlinger, til kroppen er i optimal balance og musklerne har opnået sit optimale styrke niveau.
Symptomer over længere tid vil influere på kroppens opfattelse af egen balance og påvirke kropsfunktioner, kropsholdning. Symptomer vil blive tydeligere og flere mindre symptomer kan støde til.

Biceps brachii smerteområde

Biceps brachii smerteområde

For at opnå et vedvarende positivt resultat af behandlingen med reflekszoneterapi, vil behandlingsforløbet strække sig over tid, fordi følgende punkter kræver tid:

  • Musklen/musklerne skal afspændes og opretholde normal anatomisk hvilelængde.
  • Musklen/musklerne skal under behandlingsforløbet “genoptrænes” i normalfunktionsområdet for at genvinde sin styrke. Videnskabelige resultater viser at det tager ca 8-12 uger før der er en målbar styrkefremgang. Der vil dog undervejs kunne mærkes gradvis fremskridt.
  • Hjernen skal “indkode” og opretholde den “nye” tilstand af kroppens opfattelse af egen balance. Det tager ca 8-12 uger at indkode og opretholde den nye ændring i musklens anatomiske hvilelængde og kroppens af opfattelse af egen balance.

Der vil altid være flere muskler, som er årsag til symptomerne i albuen. På yderside og inderside af underarmen, fæster mange muskler både fra underarm og overarm. Muskler, som bliver påvirket af andre muskler oppe fra skulder og nakke. Musklerne vil indvirke på hinanden og på den måde gøre opgaven kompliceret og ofte vanskelig at løse på kort tid.

Er skaden sket i forbindelse med arbejde vil det være hensigtsmæssigt at blive behandlet regelmæssigt, når symptomerne er væk. Zoneterapi vil hjælpe på albuen, men ikke på arbejdet.

Scroll to Top