Immunforsvar

Immunforsvaret kan styrkes med zoneterapi hos din zoneterapeut

Immunforsvaret

Dit immunforsvar kan hjælpes på rette spor og styrkes med zoneterapi behandling.
Ved få behandlinger med zoneterapi opnås en meget positiv ændring.

Zoneterapi er en meget effektfuld, når immunforsvaret skal genoprettes, styrkes og vedligeholdes.
3-5 zoneterapi behandlinger over en kort periode vil reducere symptomerne kraftigt.

Er symptomerne opstået over en længere periode eller er de tilbagevendende, vil det være nødvendigt med 2-6 opfølgende zoneterapi behandlinger, til immunforsvaret har opnået sin optimale balance.

Børn og voksne, som er plaget det meste af efteråret og vinteren igennem med tilbagevendende sygdomsforløb, vil have gavn af regelmæssig zoneterapi behandling gennem hele perioden.

For nogen husker immunforsvaret for godt og reagerer hurtigt med

  • Træthed, vedvarende

Immunforsvaret er forskelligt fra person til person og afhænger af, hvilke organismer kroppen har mødt. Immunforsvaret består af en slags ”huskeceller”, som bærer på information om de forskellige bakterier og virus.

Behandling med zoneterapi kan bryde denne ”fejlkodning” og med få zoneterapi behandlinger opnås en meget positiv ændring.

For at være sikker på en vedvarende bedring, hvor immunforsvaret selv er i stand til at huske og dermed opretholde den rette balance, er det nødvendigt med et længere forløb over tid med behandlinger med zoneterapi.

Immunforsvaret er den funktion i vores krop, som hjælper os med at bekæmpe infektioner forårsaget af bakterier og virus.

Immunforsvaret virker mod næsten alt, som er ”fremmed” for vores krop, og skelner ikke mellem forskellige sygdomsfremkaldende organismer.

En del af immunforsvaret reagerer mod næsten alle fremmede organismer, der kommer ind i kroppen. Det er også den del af immunforsvaret, som husker, hvordan fremmede organismer ser ud, når de først er mødt en gang.

Scroll to Top